میکاپ چشم

میکاپ چشم
برای این که چشمانی زیبا داشته باشید در اولین مرحله بایستی از یک مداد نرم خطی سیاه و نوک باریک زیر چشمان لا به لای مژه ها بکشید. برای اینکه خطی که کشیده اید را اندکی پخش کنید، از نوک انگشتان استفاده کنید. این گونه طبیعی تر به نظر خواهد رسید. زیر چشمان خودتان را یک هاله بکشید. در صورتی که اندکی نامرتب بود و زیر چشمانتان کبود به نظر می رسید اندکی شیر پاک کن راه گشا خواهد بود.

میکاپ چشم

از یک سایه لاجوردی یا سرمه ای مات و سیر و یا دودی برای سایه استفاده کرده و جذابیت خاصی را به چشمان می بخشد. از یک ریمل مرغوب بدون خورده مژه برای دوچندان کردن جذابیت چشمانتان استفاده کنید. برای مژه های پایین خودتان هم از اندکی ریمل استفاده کنید. برای میکاپ چشمانتان نباید از مدادهای روغنی که آرایشتان را نامرتب جلوه می دهند استفاده نمایید. 

میکاپ چشم

 

میکاپ چشم

 

میکاپ چشم

 

میکاپ چشم

 

میکاپ چشم

 

میکاپ چشم

 

میکاپ چشم