هشدارهای دوره نامزدی

مرحله نامزدی مرحله گذر از خواستگاری به عقد است.در این مرله شما وارد مرحله جدیدی از زندگی می شوید که طی آن خواستگارتان نامزد شما شناخته می شود. طی این دوران باید عمیق تر رفتار نامزدتان را مورد تحلیل قرار دهید و در مورد ادامه رابطه و زندگی مشترکتان با مشاور و یا خانواده به گفت و گو بنشینید.
 یکی از این موارد وابستگی به خانواده است. در صورتی که  طرف مقابلتان به خانواده اش وابسته باشد یا بالعکس این موضوع، تشکیل خانواده و شروع زندگی مشترک با وی بسیار سخت خواهد بود.اینکه آیا طرف مقابلتان استقلال فکری دارد یا تا چه اندازه ای مستقل است و از خانواده اش تاثیر پذیری ندارد؟

دوران نامزدی


اجرا نکردن تعهدات هنگام خواستگاری:یکی از راه های شناخت افراد از روی رفتار آن هاست. البته شایان به ذکر است ممکن است طرف مقابلتان تعهداتی داده باشد ودر حال حاضر شرایط فرق کرده باشد.رفتارهای دیگر بیانگر این خواهد بود که طرف مقابلتان خوش قول است یا خیر. 
دروغ بودن صحبت های خواستگاری:دروغ بودن صحبت های زمان خواستگاری یک نماد هشدار است و ادامه ی رابط با چنین فردی نتایج سختی به همراه خواهد داشت.
بی توجهی به قول ها و اهمیت ندادن به قرارها: وفادار بودن به قول ها و بی نظمی ها و تاخیر های مکرر نامزدتان می تواند نشان دهنده ی بی مسئولیتی فرد مقابلتان باشد.

مطالب مرتبط