همه چیز درباره نامزدی

5 راهکار دوران نامزدی
شما و طرف مقابلتان از یکدیگر انتظار این که بی نقص باشید را ندارید.همگی ما انسان هستیم و انسان جایز الخطاست.اینکه اشتباه کنیم هیچ مانعی ندارد بلکه اجازه دهید طرف مقابلتان از ضعف های شما باخبر شود و در این زمینه شناخت داشته باشد.منظور این است که روی زمینه هایی که آزارتان می دهد حساس تر شده و کمکتان می کند تا در این زمینه خودتان را تقویت کنید.

درباره نامزدی


در بسیاری از مسائل می بایست کنار بیایید تا رابطه تان دوام و پایداری داشته باشد. توجه کنید که همه آدم ها گذشته ای دارند. چه شما و چه طرف مقابلتان.سعی کنید با گذشته کنار آمده و کنکاش بیش از حد را در آن کنار بگذارید.در برخی موارد نمی توان کاری کرد که مشکلاتتان حل شود پس سعی کنید این عادت را کنار بگذارید. در غیر این صورت رابطه تان متحمل تاوان خواهد شد.
در مواقعی که دعوا کردید به دنبال برنده و بازنده نباشید. در این مشاجره ها از یکدیگر درس بگیرید. نه اینکه به دنبال مقصر باشید.در این صورت از یکدیگر کینه به دل میگیرید و این کینه تا جایی ادامه می یابد که باعث سردی و عدم تحمل و پذیرش رابطه تان می شود. سعی کنید در روابطتان کینه به دل نگیرید.
انتظارهای بیجا از طرف مقابلتان را کنار بگذارید. سعی نداشته باشید تا وی بداند در ذهنتان چه می گذرد، اتاقتان را مرتب کند، ظرف هایتان را بشوید و... هیج انتظاری از یکدیگر نداشته باشید مگر در این صورت که با هم صحبت کنید و انتظارات خود را از رابطه مشخص کنید.
بدترین عامل که باعث سردی رابطه می شود پنهان کردن احساساتتان می باشد. به رفتارهای خوبشان با احساسات عکس العمل نشان دهید کاری نکنید که او دچار سوتفاهم شده و تصور کند که برایتان اهمیتی ندارد.یقین پیدا کنید که طرفتان احساس عشق و علاقه قلبی شما را به خوبی درک کرده است.