همه چیز در مورد بله برون

همه چیز در مورد بله برون
مراسم بعد از خواستگاری و قبل از نامزدی، بله برون نامیده می شود.
پدربزرگ، مادربزرگ، خاله، دایی، عمه و عمو از مهمانان مراسم بله برون هستند. این مراسم از دید خانواده دو طرف حائز اهمیت است چرا که خانواده ها شناخت بیشتری از هم پیدا می کنند. صحبت در ارتباط با شیربها، تاریخ عقد و عروسی، از مواردی است که در این جلسه مطرح می شود. بزرگترهای مجلس در بالای مجلس می نشینند و در مورد مهریه و شیربها صحبت می کنند. در خانواده های سنتی تر برای احترام بیشتر در این مراسم راجع به مهریه و شیربها صحبت می کنند. اما در خانواده های امروزی در جلسه خواستگاری در مورد این مسائل به توافق می رسند و در این مراسم فقط مقدار تعیین شده را اعلام می کنند و خانواده ها موافقتشان را با دست زدن اعلام می کنند. پس از مشخص شدن این موارد نوبت به بخش هدایا می رسد که خانواده داماد هدایایشان را تقدیم عروس می کنند. 

همه چیز در مورد بله برون

در زمان های گذشته، هدایا را در طبق می پیچیدند و با روبان آن را تزیین می کردند. اما امروزه فرق کرده است. خانواده ها هدایا را بعد از خرید به گل فروش می سپارند تا آنها را تزیین کند. بعضی از خانواده های خوش ذوق و با سلیقه نیز خودشان تزیین حلقه ها را انجام می دهند. انگشتر نشان از حلقه عروسی جداست و معمولا انگشتری سبک را برای انگشتر نشان انتخاب می کنند. چادر هم از کادوهای همیشگی هدایای بله برون است که به وسیله خانواده عروس خانم روی سر آقا داماد انداخته می شود. پارچه، کیف و کفش توسط برخی خانواده ها در کنار چادر قرار داده می شود.

همه چیز در مورد بله برون

 

همه چیز در مورد بله برون

 

همه چیز در مورد بله برون

 

همه چیز در مورد بله برون