واقعیت های مهم روز عروسی

واقعیت های مهم روز عروسی
تعداد جشن هایی که تاکنون در آنها شرکت کرده اید یا تعداد جشن هایی که در آنها ساقدوش بوده اید هیچ اهمیتی ندارد. برخی موارد را فقط در روز جشن عروسی خودتان متوجه خواهید شد. به احتمال زیاد شنیده اید که جشن عروسی مانند برق و باد می گذرد. در ادامه مطلب مواردی را بیان می کنیم که هیچ کس تاکنون در مورد آنها با شما صحبت نکرده است. 
عضلات صورتتان از زیاد لبخند زدن خسته خواهد شد.
افزون بر عکس هایی که می گیرید در طول مراسم عروسی تان هم باید لبخند بر لب داشته باشید. چرا که ممکن نیست با کسی که او را دوست دارید ازدواج کرده باشید ولی لبخند نزنید و چهره ای اخم آلود داشته باشید. 
احتمالا در جشن عروسی تان گریه خواهید کرد.
گریه نکردن در جشن عروسی برای بسیاری از افراد غیر ممکن است. به همین علت از آرایشگرتان بخواهید لوازم آرایشی ضد آب را به کار ببرد تا در صورت جاری شدن اشک هایتان آرایشتان به هم نخورد.

واقعیت های مهم روز عروسی

مراسم جشن همه برنامه ریزی هایی که در این مدت داشته اید را شامل می شود.
جشن عروسی تمام برنامه ریزی شما و نامزدتان است. پس نهایت لذت را از این جشن ببرید.
از علاقه و محبت خانواده و دوستانتان متعجب و شگفت زده خواهید شد.
در این روز شما کانون توجه هستید و همه دوست دارند با شما عکس بگیرند. پس انتظار نداشته باشید حتی بتوانید شام بخورید.
خسته و فاقد انرژی خواهید بود. 
احتمالا شب پیش از عروسی به علت کج خلقی با اطرافیان، هیجان مراسم و استرس، دچار کم خوابی شوید. ضمن اینکه احتمال خستگی و بی انرژی بودن به دلیل میل نکردن وعده غذایی در روز جشن عروسی تان وجود دارد. 
لحظاتی که انتظار آنها را ندارید بهترین انتخاب می باشد.
توجه داشته باشید همه ی لحظات زیبای جشنتان برایتان قابل انتظار نخواهد بود. برای نمونه در آغوش کشیده شدن توسط پدر یا مادرتان  و صحبت های صمیمانه بین دوستان و نزدیکانتان در ارتباط با شما می تواند برترین لحظات جشن عروسی تان باشد. 
همه موارد براساس برنامه تان پیش نخواهد رفت.
همه چیز براساس آن چه که انتظار دارید پیش نمی رود. ممکن است تغییرات کوچک و بزرگی در برنامه تان ایجاد شود. پس باید خون سردی تان را حفظ کنید و نهایت لذت را از جشنتان ببرید.

واقعیت های مهم روز عروسی

 

واقعیت های مهم روز عروسی

 

واقعیت های مهم روز عروسی