ویژگی های شریک زندگی خوب

ویژگی های شریک زندگی خوب
پایه و اساس یک زندگی موفق یک شریک زندگی خوب است.وجود یک شریک خوب در زندگیتان که در زندگی همپایتان باشد باعث رشد و پیشرفتتان در زندگی می شود.در این مطلب قصد داریم ویژگی های شریک زندگی خوب را برایتان بیان کنیم.

شریک زندگی خوب


 
20 ویژگی شریک خوب برای زندگی مشترک
اشتباهات گذشته تان را فراموش می کند.
هرگز شما را با اشخاص دیگر مقایسه نمی کند.وی می داند که هر شخص توانایی ها و ویژگی های منحصر به فرد خودش را دارد.
مفهوم حریم خصوصی را به خوبی درک می کند.
به رابطه دوطرفه معتقد است.
وی ارتباط و گفتگو باشما را در راس کارهایش قرار می دهد چرا که بدون گفتگو کوچکترین مشکلات نیز به تبدیل نشدنی ترین مشکلات مبدل می گردد.
رابطه را به یک بازی پیچیده تبدیل نمی کند. با مشکلات به سادگی برخورد کرده، سعی می کند عقب نشینی کند و با گفتو گو مشکلات را حل کنید.
رگ خوابتان در دست اوست.
توانایی عذرخواهی کردن و گفتن ببخشید را دارد و از آن ابایی ندارد.
بهترین و صمیمی ترین دوستتان است.
همواره برای بهبود رابطه تلاش می کند.
صادق و قابل اعتماد است.
شوخ طبع است.
منطقی است و مشکلات را با منطق حل می کند.
خوش بین است.
وقتش را با شما قسمت می کند.
مسئولیت پذیر است.
احساسات خود را کنترل می کند.
مستقل می باشد.
معتقد می باشد.