پیرایش موی سر داماد

پیرایش موی سر داماد
یکی از بهترین و در عین حال مهم ترین روزهای زندگی هر مردی، روز عروسی وی است. در روز عروسی صدها عکس ثبت می شود و عکس ها خاطرات جالبی در سال های پس از ازدواج برایتان زنده می کند. به همین جهت رسیدگی به آراستگی در روز عروسی بسیار واجب است. 
عدم پیروی از روند موجود برای اصلاح سر
اصلاح به سبک کلاسیک، بهترین نوع اصلاح موی سر می باشد. اصلاح کلاسیک مد و روند هیچ دوره زمانی مخصوصی نبوده و با توجه به نوع صورت ها و شکل کلی سرها، به چند روش تقسیم می شود. عکس های روز عروسی تان چند سال پس از عروسی تان هم دیده خواهد شد. به همین علت مدل اصلاح موی امروزی سبب قدیمی به نظر رسیدن عکس هایتان می شود.
یک هفته پیش از جشن عروسی موهایتان را کوتاه نمایید.
یک هفته پیش از جشن عروسی، بهترین موقعیت زمانی برای اصلاح موی سر می باشد. اگر بخواهید موهای خیلی کوتاهی در جشن عروسیتان داشته باشید اصلاح دو روز قبل از جشن کافی است. برهه زمانی یک هفته ای سبب می گردد مو بتواند تا روز جشن عروسی به فرم ایده آل خودش دست یابد. 

پیرایش موی سر داماد

به سالن های آرایشگاه تخصصی داماد مراجعه نمایید.
آرایشگاه های مردانه در دو نوع خدمت رسانی کنند. یک نوع آرایشگاه های معمولی اند که سالن پیرایش داماد ندارند. نوع دیگر نیز آرایشگاه های مردانه ای هستند که سالنی برای آرایش و پیرایش داماد ندارند. با توجه به اینکه هزینه استفاده از سالن های مخصوص پیرایش داماد بیشتر است ولی بهتر است روز جشن عروسی تان از این سالن ها استفاده نمایید. پیش از شروع امر پیرایش، به آرایشگرتان بگویید که روز عروسی تان است تا با حساسیت بیشتری روی اصلاح موها و پیرایشتان کار کند.
اصلاح صورت 
در صورتی که ریش از اجزای اصلی حالت همیشگی چهره تان است و در طول زندگی تان به این نتیجه رسیده اید که چهره تان با ریش بهتر به نظر می رسد، آن را برای جشن عروسی تان هم نگه دارید. فقط توجه کنید که گونه ها و گردنتان در روز عروسی تان اصلاح شده باشد. به طور کلی اصلاح موی سر مردان سبب می شود چهره شان شادابی بیشتری داشته باشد. برای حصول اطمینان از اینکه داماد و ساقدوش هایش در روز عروسی اصلاح یکدستی دارند، داماد و ساقدوش های او باید به یک مرکز پیرایش داماد مراجعه نمایند تا پیرایش مرتبی داشته باشند.

پیرایش موی سر داماد

 

پیرایش موی سر داماد

 

پیرایش موی سر داماد