پیشگیری از غافلگیری در جشن عروسی

پیشگیری از غافلگیر شدن در جشن عروسی
قطعا در هر جشنی احتمال دارد اتفاقی ناگهانی رخ دهد و شما را غافلگیر کند. قطعا آرامشتان را در این شرایط از دست خواهید داد. جشن عروسی هم از این ماجرا مستثنی نیست. راه حل چیست؟ با یک برنامه ریزی مناسب می توانید جلوی وقوع این اتفاقات را بگیرید.
مشکلات ایاب و ذهاب
برای نمونه ممکن است مهمانان جشن عروسی با اتوبوس یا ون به جشن آورده شوند، اما یکی از راننده ها مسیر را گم کرده و مهمانان را به جایی دیگر می برد. 
برای اینکه این اتفاق نیافتد شخصی را به عنوان راهنما انتخاب کنید تا در مورد مکان برگزاری مراسم این اتفاق نیافتد. 
آب و هوای نا مناسب
بارش برف و باران نیز از مواردی است که بارها پیش آمده است. حتی ممکن است برخی از دوستان و آشنایانتان هم چنین مشکلی را در جشن عروسی شان تجربه کرده باشند.
پیشگیری از غافلگیری در جشن عروسی
 
برای جلوگیری از این مشکل می توانید به سایت های پیش بینی هوا مراجعه نمایید تا زمان مناسب را پیدا کنید. اما این هم کافی نیست. چرا که ممکن است لحظه پایانی هوا تغییر نماید. پس تعدادی چتر و سایبان تهیه کنید تا در صورت نامساعد بودن هوا بتوانید اوضاع را کنترل نمایید.
موانع در ارتباط با لباس ها
کفش پاشنه بلند شکسته، توری لباس پاره، دکمه های شل و یک زیپ خراب و یک دست لباس عروسی در دست. 
توصیه می کنیم از یک خیاط حرفه ای دعوت نمایید تا در طول جشنتان بتواند هر مشکلی را رفع و رجوع نماید. از یک خیاط حرفه ای دعوت کنید تا پیش از شروع مراسم، سری به کمدهای لباس بزند تا در صورت وجود مشکل بتواند آنها را اصلاح نماید. اگر هم در مورد هزینه آن با مشکل مواجه هستید، از یکی از نزدیکانتان که به خیاطی مسلط است، بخواهید تا این مشکلات را برایتان رفع کند.
 
پیشگیری از غافلگیری در جشن عروسی
 
 
پیشگیری از غافلگیری در جشن عروسی
 
 
پیشگیری از غافلگیری در جشن عروسی
 
 
پیشگیری از غافلگیری در جشن عروسی