کارهای ممنوعه برای ساقدوش های عروسی

کارهای ممنوعه برای ساقدوش های عروس
عروس خانم ها در روز جشن عروسی شان به علت رودربایستی با مهمانان و از طرف دیگر، استرس جشن عروسی بسیار تحت فشار هستند و همین سبب می شود آن طور که باید، از جشن عروسی شان لذت نبرند. در ادامه می خواهیم مطالبی را مطرح کنیم که ساقدوش های عروس با انجام و رعایت آنها می توانند اضطراب عروس خانم را کم کنند. در صورتی که شما که خواننده این مطلب هستید، عروس خانم می باشید پیشنهاد می کنیم این مطلب را به ساقدوش هایتان بفرستید.
تحمیل و دیکته کردن سلیقه خودشان به عروس خانم
روز عروسی روزی است که عروس دوست دارد در جشن خود، بدرخشد. آرایش و لباس از مهم ترین مواردی است که عروس خانم بسیار در مورد آن حساس است. پس سعی نکنید که سلیقه تان را به عروس خانم تحمیل کنید.  فقط در حد راهنمایی به او مشاوره دهید و انتخاب نهایی را به خود او واگذار نمایید. 
به اشتراک گذاری عکس های عروسی در شبکه های اجتماعی
عکس های عروسی را پیش از اینکه خود عروس آنها را به اشتراک بگذارد، قرار ندهید. ممکن است او بخواهد خودش نخستین کسی باشد که عکس هایش را به اشتراک بگذارد. ساقدوش ها باید رازدار عروس خانم باشند. اشتراک گذاری عکس ها را به عهده خود عروس خانم بگذارید.

کارهای ممنوعه برای ساقدوش های عروسی

در دسترس بودن
حتما در دسترس باشید. چرا که در صورتی که عروس خانم از شما خبری نداشته باشد، آنگاه عصبی و مضطرب خواهد شد. پس از چند روز قبل از جشن عروسی حتما در دسترس عروس خانم باشید. 
نامنظم بودن لوازم و وسایل
کیسه ای را همراه خودتان ببرید تا لوازم و وسایل مورد نظر عروس خانم، از قبیل: لوازم آرایشی و بهداشتی عروس را در اختیار عروس خانم قرار بدهید. 
اختلاف عقیده بین ساقدوش های عروس
ساقدوش هایی را انتخاب کنید که سلیقه شان به هم نزدیک باشد. از انتخابساقدوش هایی که با هم اختلاف نظر دارند بپرهیزید. هر چند در صورت وجود اختلاف سلیقه باز هم باید سعی کنند به نظرات هم احترام بگذارند.

کارهای ممنوعه برای ساقدوش های عروسی

 

کارهای ممنوعه برای ساقدوش های عروسی

 

کارهای ممنوعه برای ساقدوش های عروسی

 

کارهای ممنوعه برای ساقدوش های عروسی