کاشت بیبی بومر

بیبی بومر
یکی از کاشت هایی که طرفداران بسیاری هم دارد، کاشت بیبی بومر می باشد. پودر سفید گچی و هلویی، پر طرفدارترین تنالیته رنگی است ولی عده ای این کاشت را با پودرهای رنگی هم انجام می دهند. نگین اتریشی نیز برای دیزاین این نوع کاشت به کار می رود. این طراحی در کاشت پودری به کار می رود. استفاده از ژل یا رنگ آکرلیک با استفاده از اسفنج هم قابل انجام است. 
روش انجام کاشت بیبی بومر
می توانید با استفاده از تیپ و فرمر، این کاشت را انجام دهید. در کاشت تیپ، چسباندن تیپ ضد قارچ و پرایمر را مثل مانیکور انجام می دهیم. پس از آن پودر گچی را روی فرنچ ناخن می گذاریم و با استفاده از قلم به طرف وسط ناخن می کشیم. 2 الی 3 مرتبه این کار را انجام می دهیم. پس از آن قلم را کامل تمیز کرده و از پودر هلویی بر میداریم. از قسمت پایین ناخن یک میل مانده به کوتیکول مواد گذاری هلویی را انجام می دهیم. در وسط ناخن، دو پودر را در یکدیگر محو نموده و بعد از خشک کردن آن، دو لایه کلییر روی آن زده و در پایان، سوهان کشی، دورگیری و بافر را انجام می دهیم.
تاپ شاین در پایان کار به این کاشت جلوه ای خاص می دهد.

کاشت بیبی بومر

بایستی توجه داشته باشید که از لاک هلویی کمرنگ برای این کاشت استفاده نکنید. چرا که محو شدن دو پودر در هم دیگر به چشم نمی آید.
از روش های جدید کاشت ناخن باید به کاشت بیبی بومر اشاره کنیم که شکل رنگ آمیزی آن اصلی ترین ویژگی اش می باشد. 70% هر ناخن به رنگ صورتی یا رنگ های مشابه مثل هلویی یا کاراملی – کرم است و سایر قسمت ها که اغلب تاج ناخن است با شیبی ملایم به رنگ سفید متمایل است. 
در حقیقت این کاشت به کاشت فرنچ مانیکور شباهت دارد. بدین معنی که تاج سفید و خودنمایی آن روی رنگ طبیعی ناخن، قسمت های وسط ناخن هم برعکس فرنچ مانیکور رنگ گرفته است. فرق این کاشت در آن است که در کاشت بیبی بومر رنگ ها با هم ترکیب شده و حد مرزی بین آنها وجود ندارد. همچنین خط لبخند بین آنها موجود نیست.
سرعت در انجام این کاشت بسیار مهم است، چرا که تاخیر در استفاده از لیکوئید در این کاشت موجب خشک شدن رنگ قبلی شده و توانایی حل شدن در رنگ دوم را نخواهد داشت. رنگی که گرانروی زیادی دارد، تمایل کمتری نیز برای ترکیب شدن با رنگ دیگر دارد.
رنگ سفید را از وسطصدف ناخن تا تاج آن گذاشته، بدین منظور که نیمه بالایی ناخن را سفید کرده و با کمک یک قلم موی تمیز دیگر، رنگ دوم را از پایین ترین قسمت ناخن (ریشه) تا محل تلاقی دو رنگ می کشیم. رنگ اولیه باید به اندازه ای باشد که در این قسمت تمام شود. منظورمان این است که قلم مو خشک شود. قلم مو را بی آنکه برداریم از روی ناخن تا بخش سفید حرکت می دهیم. 

کاشت بیبی بومر

 

کاشت بیبی بومر

 

کاشت بیبی بومر

 

کاشت بیبی بومر

 

کاشت بیبی بومر

 

کاشت بیبی بومر