کاشت ناخن هلویی

کاشت ناخن هلویی
کاشت های گوناگونی برای ناخن وجود دارد که در مطالب گذشته هم به بعضی از آنها پرداختیم. در ادامه قصد داریم به بررسی کاشت هلویی بپردازیم.
روش انجام کاشت ناخن هلویی
از لحاظ دوام و کیفیت، کاشت ناخن پودری معمولی با کاشت ناخن هلویی با توجه به مارک و کیفیت پودر، تفاوتی با هم ندارند.
تفاوت در رنگ و ظاهر، به عنوان تفاوت بارز آنها محسوب می گردد. از کاشت ناخن هلویی می توان در کاشت ناخن گریم و به تنها استفاده نمود.
اندازه رشد ناخن ها خصوصا در کاشت های اولیه با تیپ دو رنگ شدن ناخن و تیپ زیر پودر هلویی پوشیده می شود. 

کاشت ناخن هلویی

از مزایای پودر هلویی این است که برای ناخن هایی که صدف کوتاهی دارند انتخاب مناسبی است و برای زیباتر شدن ناخن ها، صدف ناخن با پودر هلویی پوشانده می شود. 
فرق کاشت هلویی و کاشت پودری در این است که در این شیوه از پودر هلویی برای کاشت استفاده می گردد. معمولا برای زیباتر و جذاب تر شدن ناخن ها در این کاشت از پودر هلویی استفاده می شود.

کاشت ناخن هلویی

 

کاشت ناخن هلویی

 

کاشت ناخن هلویی

 

کاشت ناخن هلویی

 

کاشت ناخن هلویی

 

کاشت ناخن هلویی

 

کاشت ناخن هلویی

 

کاشت ناخن هلویی

 

کاشت ناخن هلویی