کوکتل مکزیکی

کوکتل مکزیکی
مواد مورد نیاز
به میزان کافی یخ خردشده
4 بطری سون آپ یا سودا
5 قاشق مرباخوری پر پوره آناناس
1 لیوان بزرگ پوره پرتقال

کوکتل مکزیکی

طریقه تهیه:
در آغاز کار، داخل یک ظرف پوره ریخته و پس از افزودن آب پرتقال به آن، تا جایی که پوره ها حل بشوند، هم بزنید. درون 12 لیوان مخلوط را ریخته و لیوانها را تا نیمه با یخ پر کنید. پس از آن اندکی سون آپ یا سودا به هر لیوان اضافه کرده و به آرامی با قاشق هم بزنید. با نی کالیبر بزرگ آن را میل کنید. گوارای وجود!

کوکتل مکزیکی

 

کوکتل مکزیکی

 

کوکتل مکزیکی

 

کوکتل مکزیکی

 

کوکتل مکزیکی

 

کوکتل مکزیکی

 

کوکتل مکزیکی

 

کوکتل مکزیکی