کیک های سبک بوهو

کیک های سبک بوهو
در صورتی که به استایل بوهو علاقمندید انتخاب این سبک می تواند بسیار موثر باشد. 
بزرگترین مشخصه در این سبک، استفاده از المان های طبیعت می باشد. در کلیه انتخاب ها از تاج سر تا گل عروس نمادی از طبیعت دیده می شود. گل های وحشی و شاخ و برگ هایی که حالت بکر دارند به کیکتان جلوه خاصی می دهند و مکمل استایلتان است.
هیچ چیز در طبیعت خط کشی شده و منظم نیست. به همین علت در این سبک از شکل هایی با استایل غیر معمول استفاده می کنند. 

کیک های سبک بوهو

کیک هایی که با روکش و یا خامه پوشیده نشده باشند یا کیک های نیکد اخیرا طرفداران بسیاری را به خودش جذب کرده است. کیک های نیمه پوشیده یا کیک های پوشیده نشده یا کیک های نیکد جذابیت ویژه ای را به مراسمتان می دهد.
در تزیینات گل روی کیک در صورتی که کیکتان سبز رنگ به رنگ طبیعت است، رنگ ها را به گونه ای استفاده کنید که رنگ سبز به چشم بیاید. هر قدر تزیینات به رنگ های دیگر گرایش پیدا کند از این استایل خارج می شود.

کیک های سبک بوهو

 

کیک های سبک بوهو

 

کیک های سبک بوهو