خودشناسی در ازدواج

گاهی برای شناخت خود به سالها زمان نیاز داریم . دو نفر می توانند با شناخت اندکی از خود وارد فرآیند ازدواج  شوند. اما وقتی فرایند شناخت و هویت یابی تان خوب رشد کرده باشد, در واقع زمانی که خودتان را به خوبی بشناسید فرایند انتخاب همسر مناسب برای شما خیلی راحت تر خواهد بود.
هر چه بیشتر زوایای وجودی تان را بشناسید و درباره خودتان بیشتر بدانید در هنگام انتخاب یک شریک و همسر روحی تان جهت گیری درونی شفاف تری دارید . زمانی که برای ویژگی‌های جسمانی احساسی هیجانی گوشی و روحی تان اطلاعات کافی داشته باشید به عنوان فردی که در فرایند انتخاب قرار می گیرد دقیق تر عمل خواهید کرد . اشخاصی که مرحله آشنایی را گیج کننده می یابند در واقع با خودشان آشنا نیستند .
فایده خودشناسی در ازدواج
بهایی که برای شناخت خودتان میپردازید اندک اما سودمندی آن فراوان و ماندگار است . مردان و زنانی که خودشان را خوب میشناسند فرصت و شرایط بهتری در انتخاب شریک زندگی شان دارند و عکس کسانی که درک و بینش کافی نسبت به خود ندارند خویشتن را به‌دست شانس و اقبال می‌سپارند و به امید بهترین ها می‌مانند.
انتخاب همسری که مناسب شما باشد پاداش وقت و زمانی است که برای شناخت خودتان صرف می کنید و همچنین اگر خودتان را به حد کافی بشناسید می توانید به سرعت و به گونه ای موثر طرف مقابل تان را ارزیابی کنید تا ببینید آیا برای شما مناسب است یا خیر. شما از همان شروع ارتباط می توانید ببینید که آیا باید زمان انرژی توجه تان را صرف آن کنید یا نه.

چگونه خودتان را بشناسید
راهبرد اول به ۲۰ سوال زیر پاسخ دهید. دست کم یک بند پاسخ برای هر سوال بنویسید.
۱- مهمترین فرد در زندگی تان چه کسی است و چرا؟
۲- مهمترین رویایی که در زندگی مایلید به آن برسید چیست؟
۳- در زندگیتان چه کسی بیشتر از همه می توانند شما را عصبانی کنند و چه رفتار خاصی انجام میدهد که موجب عصبانیت شما می شود؟
۴-  چه کسی بیشتر از هرکسی می‌تواند موجب شود احساس کنید دوست داشتنی هستید و چه عمل خاصی انجام می‌دهد که موجب می‌شود احساس عشق و محبت کنید؟
۵- از لحاظ بدنی احساسی ذهنی و معنوی چه احساسی درباره خودتان دارید؟
۶- چه چیزی موجب می‌شود احساس کنید که الهام می‌گیرید وقتی الهام می‌گیرید چه احساسی دارید؟
۷ در دنیا مهم ترین چیز برای شما چیست؟
۸ اگر قرار بود فقط یک روز دیگر از عمرتان باقی باشد چطور آن را سپری می کردید؟
۹ از چه چیزی بیشتر می‌ترسید؟
۱۰ اگر می توانستید در بقیه زندگیتان فقط یک چیز به دست آورید آن چیست؟
۱۱ چه چیزهایی شما را کسل نمی کند چه چیزهایی همیشه شما را کسل می‌کرده است و چه چیزهایی هرگز شما را کسل نمی کند؟
۱۲ پول چقدر برای تان این مهم است, چقدر زمان صرف فکر کردن درباره آن می کنید و چه سطح درآمدی را مد نظر دارید؟
۱۳ خداوند چه نقشی در زندگی تان دارد آیا به خداوند باور دارید و اگر دارید چگونه با او ارتباط برقرار می کنید؟
۱۴. سه مورد از مهم ترین علایق خودتان را به ترتیب بنویسید؟
۱۵ بزرگترین دشمن تان کیست و چرا و چطور با شما دشمن شده است؟
۱۶. غذا چقدر برای شما مهم است آیا اغلب در فکر خوردن هستید و یا آیا غذاخوردن شما نظم و انضباط خاصی دارد؟
۱۷- نظرتان در این مورد که با یک نفر ازدواج کنید و بقیه عمرتان را با او بگذرانید چیست؟
۱۸- آیا خودتان را از نظر احساسی سالم می‌بینید در چه حیطه هایی سالم هستید و چه حیطه هایی به رشد نیاز دارید؟
۱۹- اختلاف و تعارض چه نقشی در زندگی تان دارد آیا با کسانی که خیلی با شما صمیمی هستند همواره دعوا و کشمکش دارید؟ چطور اغلب بین شما و آنها اختلاف بروز می‌کنند؟
۲۰- دوست دارید دوستانتان پس از مرگ شما چه چیز درباره تان بگویند؟
اگر به دقت به این پرسش ها جواب دهید بینش و اطلاعات عمیقی به دست می آورید با این ۲۰ سوال شروع کنید. یک بعد از ظهر کامل را به آن اختصاص دهید در انتهای کار به حتم اطلاعات از اعماق آگاهی تان به سطح خواهد رسید.

برای مشاهده تالار عروسی اینجا کلیک کنید.

راهبرد دوم: در مورد جوابهای خود با دو یا سه تن از دوستان صمیمی و اعضای خانواده تان بحث و گفتگو کنید.
گاهی دیگران بهتر از خودمان می توانند ما را ببینند . ما نقاط کوری داریم و برخی از جنبه های خاص شخصیتمان را به خوبی نمی بینیم.
از این رو هدف راهبرد دوم این است از کسانی که شما را خیلی خوب می شناسند بازخورد صادقانه بگیرید . وقتی به این اشخاص زمینه کافی برای بحث و گفتگو بدهید غنی ترین اطلاعات را به دست می آورید.
از سه نفر از کسانی که شما را خوب میشناسند بخواهید مدت زمانی را به شما اختصاص دهند. به طور دقیق به آنها بگویید که می خواهید چه کار کنید و قصد دارید خودتان را بهتر از قبل بشناسید. بگویید این کتاب را می‌خوانید و ۲۰ سوال آن را جواب داده اید و این که خواهان بازخورد صادقانه آنها هستید. از آنها درخواست کنید جواب های شما را بخوانند و هر مطلبی که احساس می کنند می توانند در شناخت بهتر شما کمک کنند به جواب ها اضافه کنند. به آنها بگویید که جواب صادقانه شان موجب ناراحتی شما نخواهد شد.
وقتی می‌خواهید خودتان را بشناسید دوستان و اعضای خانواده که شما را خوب میشناسند می توانند نقش موثری داشته باشند . آنها اغلب دیدی از شما دارند که خودتان ندارید و ممکن است دیدگاه شان را با شما در میان نگذاشته باشند گاهی همین اطلاعات ممکن است موجب شود درپی شخصی متفاوت از آنچه می خواستید بگردید.
راهبرد سوم درخت خانوادگی تان را ترسیم کنید و آن را با نمودار هایی از اعضای خانواده تان کامل کنید.
همه ما محصول خانواده خود هستیم و تحت تاثیر والدین برادرها خواهرها و اعضای گسترده خانواده به هزار شیوه شکل گرفته و تربیت شده ایم . گاهی تحت تاثیر نیاکانی قرار داریم که حتی آنها را نمی شناسیم.
برای رسیدن به درک و بینش بهتری از خودتان درخت خانوادگی تان را ترسیم کنید برای هر فرد حلقه‌ای بکشید و اسم او را در حلقه قرار دهید در بالا از کسی که درباره ی آن اطلاعات دارید شروع کنید برای مثال پدر پدربزرگ یا مادربزرگ تان و به همین ترتیب ادامه دهید تا نوبت به خودتان و همه خواهرها و برادرهای که دارید برسد.
سپس درباره هریک از اعضا کمی فکر کنید چه چیزهایی درباره آنها می دانید که به صورت مستقیم به شما ارتباط پیدا می کند چطور بودند یا هستند و چطور به شما شباهت پیدا می‌کنند. حقیقت این است که آنها پیوند های زیستی و اجتماعی با شما دارند و به یقین برخی از ویژگی های آنها در شما نیز وجود دارد در نهایت دو یا سه نفر از آن‌ها را انتخاب کنید و درباره شان یک صفحه بنویسید . کسانی را انتخاب کنید که بیشترین تاثیر را در شما گذاشته اند مثل پدر مادر برادر. کمتر کسی است که از این تمرین منبع گسترده‌ای از اطلاعات به دست نیاورد.

راهبرد چهارم زندگی تان را به دوره های پنج ساله تقسیم کنید و برای هر دوره تحلیلی بنویسید.
همه ما اگر بخواهیم درباره زندگی مان مطلب بنویسیم موضوعات زیادی برای گفتن داریم . از خودکار و کاغذ بردارید و ابتدا درباره پنج سال اول زندگی تان بنویسید . درباره خاطراتی که به ذهنتان می رسد خوب یا بد و رخدادهایی که تاثیر مهمی در شما گذاشته اند سپس همین کار را در مورد ۶ تا ۱۰ سالگی تان بکنید و به همین ترتیب ادامه دهید. هدف از این تمرین رسیدن به مهمترین تاثیر گذارترین خاطره ها اشخاص شرایط و هر مورد دیگر است به ویژه مواردی که هم اکنون نیز در شما تاثیر می گذارد۰
راهبرد پنجم از آزمون های روانشناختی استفاده کنید.
شما می توانید از آزمون های مختلف استفاده کنید تا سطح هوش خودتان را بسنجید با استفاده از آزمون های شخصیتی برداشت بهتری از خود به دست آورید یکی از آزمونهای که توصیه می‌شود آزمون شخصیت چند وجهی مینسوتا یا ام ام پی آی  که البته باید زیر نظر روانشناس انجام گیرد. این آزمون خیلی مفید است و نمایی از شخصیت تان را آشکار می‌کند آزمون‌های دیگر هم وجود دارد که خودتان به تنهایی می توانید انجام دهید و به شما در خود شناسی کمک فراوانی می کند.

مطالب مرتبط