عشق به عنوان پایه برای ازدواج

عاشق شخصی بودن به چه معناست تعریف های زیر را در نظر بگیرید:
ارتباط عاشقانه ارتباطی است که در آن اشخاص به میزانی به یکدیگر اعتماد می‌کنند که موجب آسیب پذیری ایشان می شود . در عشق این احساس امنیت وجود دارد که دیگری از عشق ما سوء استفاده نمی کنند یعنی از مهربانی و محبت مشارکت و توجه ما سوء استفاده نمی کنند.
ارتباط عاشقانه ارتباطی است که در آن فرد می‌تواند بدون ترس از مورد قضاوت واقع شدن با یکدیگر  صادق باشند در این ارتباط شما احساس امنیت می‌کنید و می‌دانید بهترین دوست یکدیگر هستید و هر اتفاق برای تان بیفتد از یکدیگر حمایت می‌کنید.
ارتباط عاشقانه ارتباطی است که در طی آن حضور محبوبه تان احساس آرامش می کنید و از طریق کلمات و زبان بدن اعتماد صداقت تحسین دلبستگی شور و شادمانی ناشی از باهم بودن را با یکدیگر در میان می گذارید.
ارتباط عاشقانه تبادل محبت و مهر ایست که در صداقت ریشه دارد و بدون هرگونه بهره کشی است.

 

عشق ازدواج

برای مشاهده باغ تالار اینجا کلیک کنید.


ارتباط عاشقانه ارتباطی است که در آن فرد محبوب آزاد است تا خودش باشد با من بخندد اما هرگز به من نخند با من گریه کنند اما هرگز برای خاطره من نگرید, این که عاشق زندگی باشد عاشق خودش باشد. عاشق محبوب واقع شدن باشد چنین ارتباطی بر اساس رهایی است و هرگز در قلب های حسود قادر به رشد نخواهد بود.
عشقتان نسبت به همسرتان هر قدر هم عمیق باشد اگر به طریقی که برای او قابل دریافت است بیان نشود آن را درک نخواهد کرد. بیشتر ازدواج ها همسران عشقشان را نسبت به هم ابراز نمی کنند یا در بیان آن منفعلانه عمل می‌کند.
بیشتر از زوج ها می گویند که ازدواج کردند زیرا عاشق یکدیگر بودند فرض کنید برای ازدواج ابتدا باید هیئت منصفه را متقاعد سازید که به راستی عاشق فردی هستید دلایل تان را با جزئیات کامل توصیف کنید همچنین تعریف تان را از ارتباط عاشقانه نیز بنویسید.