فراز و نشیب های عشق

یکی از ویژگی های مرحله شیفتگی تغییر در سطح انتقال دهنده های عصبی و کاهش میزان رفتارهای دفاعی است. یعنی در این مرحله شما و همسرتان بدون هیچ مقاومتی از گفتگو نوازش کردن ،نوازش شدن احساس آرامش می کنیم به عبارت دیگر با هم صمیمی و نزدیک میشوید . پس از اینکه تاثیرات انتقال دهنده های عصبی کاهش پیدا کرد شما و همسرتان به رفتارهای قبلی خود باز می گردید . اکنون وقت آن است که هر دو شما به جنبه های نادیده زندگی یکدیگر واقف شوید. اکنون هر دو باید بکوشید وظایفتان را انجام دهید و با دوستان و اقوام رفت آمد کنید. در خلال شرایط دشوار و زمانی که هر فرد خواست های خود را در نظر می‌گیرد روابط عاطفی خدشه‌دار می‌شود و فرد احساس نگرانی و اضطراب می کنند.
به دلیل اینکه ارتباط عاطفی خوب به میزان زیادی با احساس امنیت پیوند دارد هر تهدیدی یا تغییری موجب احساس اضطراب می شود و افراد سعی می کنند به روشهای مختلف آن را کنترل کنند.
شیوه های مقابله با اضطراب متفاوت است . بعضی از افراد با دعوا و زد و خورد برخی دیگر با فرار از آن و عده‌ای با کناره‌گیری از مشکل واکنش نشان میدهند. 

فراز عشق

برای مشاهده باغ تالار اینجا کلیک کنید.
 

اگر با عشق حقیقی آشنا نباشید در هنگام وقوع شرایط سخت ممکن است برای مهار احساس ناامیدی تان به آن پر و بال دهید یا کناره گیری کنید این دو روش کنترل اضطرارب هیچکدام به شکل‌گیری عشق حقیقی منجر نمی‌شود.
تاثیرات عشق و گذشته
ما در سراسر زندگی در حال به دست آوردن اطلاعات درباره ارتباط مان هستیم. تعاملات ما با والدین اعضای خانواده خواهر برادر همسالان و جامعه در شکل گیری این اطلاعات نقش دارند. این اطلاعات تصور ما را از عشق شکل می‌دهند زمانی که در جستجوی همسر هستیم  ناخواسته به دنبال ویژگی های آشنا می گردیم که با تصورمان از عشق سازگار و همسان باشد.
اگر به ویژگی های شخصی که عاشق شده‌اید دقت کنید متوجه می‌شوید که این ویژگی‌ها به تصور شما از عشق و نیز رابطه گذشته‌تان مربوط می‌شود. ما ابتدا تصورات و انتظاراتمان را از عشق شکل می دهیم و سپس در زندگی دنبال کسی می گردیم که با تصورات مان هماهنگ باشد و به همین دلیل جذب می‌شویم . اگر این شخص از لحاظ جسمانی نیز برای من جذاب باشد به احتمال زیاد عاشق میشویم.
در مرحله شیفتگی تمایل داریم توجه بیشتری به ویژگی های مثبت همسرتان کنید و جنبه های منفی آن را نادیده بگیرید. تحت تاثیر عشق از پشت عینک مثبت نگاه می‌کنید و حتی اگر متوجه ویژگی و خصوصیت منفی شوید با دید مثبت به آن می نگرید. اما در مرحله دوم یعنی بعد از شور و هیجان نگرشتان تغییر می‌کنند ویژگی های منفی آشکارتر می‌شود و اگر همسر شما یکی از ویژگی‌های منفی والدین یا دوستانتان را داشته باشد به شدت نسبت به آن حساس می‌شوید و واکنش شدید نشان می دهید.
آشنایی با ویژگی‌های مرحله پس از شور و هیجان و درک این مسئله که به وجود آمدن چنین شرایط طبیعی است موجب می‌شود تحت تاثیر تجارب گذشته قرار نگیریم.