مشاوره پیش از ازدواج1

ازدواج چیست؟ چرا افراد ازدواج میکنند؟ آیا همه افراد تعریف یکسانی از ازدواج دارند؟ آیا دلایل افراد برای تشکیل خانواده یکسان است؟ عشق چیست؟ اینها سوالات اساسی که پاسخ به آنها تا حد زیادی مسیر زندگی زوج را مشخص میکند. همچنین اطلاعات مناسبی نیز در اختیار روانشناس قرار می دهد. از این رو لازم است که خود روانشناس پاسخی برای این سوالات داشته باشد. هرچند تعریف ثابتی درباره ازدواج وجود ندارد . 
ازدواج قراردادی اجتماعی است که دو فرد را متعهد به ماندن در کنار یکدیگر و پذیرش برخی مسئولیت ها در قبال یکدیگر می کند. باید به یاد داشت برای تداوم یک رابطه تعهد شخصی نیز نیاز است که در مدت آشنایی شکل می گیرد و در طول زندگی مشترک زوج ادامه می‌یابد.
متاسفانه اکثر افرادی که تصمیم به ازدواج می‌گیرند شناخت صحیحی از ازدواج یا برنامه‌ریزی مشخصی برای زندگی مشترک ندارند و اغلب پس از مدت کوتاهی با مشکلات و تعارض هایی روبرو می شوند که هنوز برای مقابله با آن یا حل آنها آمادگی و مهارت کافی ندارند. گاهی افراد در تعریف خود از احساسات دچار اشتباه می‌شوند برای مثال پس از گذشت مدت کوتاهی از رابطه این جمله را برای بیان احساس خود درباره دیگری به کار میبرند: "من عاشق او  هستم". در حالی که این احساس هنوز بر پایه شناخت از یکدیگر شکل نگرفته است و سویی دیگر شروع  محدودیت هایی برای دیگری همراه است. من عاشق او هستند پس باید تمام توجهش به من باشد. من عاشق او هستم پس باید درخواست‌های من موافقت کند و یا اگر عاشق من است باید حق و حقوقم را تمام و کمال دریافت کند افراد میبایست تعاریفی مناسبی افکار احساسات و رفتارهای خود پیدا کنند و با دلایل شکل‌گیری این موارد آشنا شوند.
از نظر روانشناسان مهمترین عاملی که به داشتن ازدواج موفق کمک می‌کنند شناختی است که هریک از زوجین نسبت به خود دارند این شناخت با تصمیم گیری آگاهانه درباره انتخاب های هر فرد همراه می شود که نتیجه آن پذیرش مسئولیت این انتخاب است. در شرایطی که فرد مسئولیت انتخاب خود را میپذیرد برای حل مشکلات و موانعی که بر سر راه و در رسیدن به اهداف قرار می‌گیرد حداکثر تلاش را می کند. در صورت بروز اشتباه نیز مسئولیت آن را می پذیرد و برای تسهیل و جبران آن گام های موثری بر می دارند و در این راه به آسانی امید خود را از دست نمیدهد.

 

مشاوره ازدواج

برای مشاهده باغ تالار اینجا کلیک کنید.


شناخت از خود نیازمند آگاهی از عواملی که بر عملکرد شخصی و اجتماعی افراد تاثیر می گذارد. شناخت هیجان ها رفتارها ویژگی‌های جنسیتی و عوامل اجتماعی از جمله مهمترین این موارد هر فرد آگاهانه یا ناآگاهانه با مجموعه‌ای از شناخت هیجان‌ها رفتارها ویژگی‌های جنسیتی و عوامل اجتماعی وارد زندگی مشترک می شود. شناخت ها شامل توجه انتخابی  انتظارات فرضیه ها و استانداردها است. 
هیجان ها از تجارب شخصی و اجتماعی است. رفتارها تحت تأثیر شناخت‌ها و هیجان‌های فرد شخصیت خانواده مدرسه و محیط اجتماعی و شکل گرفته است. ویژگی‌های جنسیتی شامل بیولوژی بدن و ساختار مغزی است عوامل اجتماعی تجربیاتی است که فرد در طول دوره رشد خود به دست می‌آورد. افراد با شناخت این عوامل می توانند از  قوت و ضعف و همچنین علت برخی از رفتارها یا هیجان‌های خود آگاهی یابند و بر اساس این شناخت است که به دنبال یافتن فردی با نقش همسر هستند که یشترین انطباق را با ویژگی‌ها و توانایی‌های آنها داشته باشد امری که بیشتر افراد جرأت مواجه با آن را ندارند.
در طول جلسات مشاوره پیش از ازدواج روانشناس به افراد کمک می کنند تا بتوانند به شناخت نسبی از خود و فردی برسند که برای همسر آینده انتخاب کرده‌اند همچنین در صورت لزوم مهارت های مورد نیاز برای بهبود عملکرد فردی و زوجی را به آنها آموزش می‌دهد.
با توجه به اهمیت خانواده در سلامت روانی و امنیت اجتماعی تلاش برای شکل گیری صحیح این نهاد اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در جامعه امروز افراد به منابع اطلاعاتی بسیاری دسترسی دارد که متاسفانه برخی از آنها اطلاعات حقیقی یا متناسب با فرهنگ را در اختیار مخاطبان قرار نمی‌دهد . در این شرایط نقش روانشناسان پیش از ازدواج و توانایی آنها در این زمینه اهمیت بالایی دارد چرا که آنها علاوه بر در اختیار قرار دادن اطلاعات واقعی و متناسب با فرهنگ جامعه باید افکار و باورها و اعتقادات نادرستی را اصلاح کنند که در ذهن  تازه عروس و دامادها شکل گرفته‌اند. از این رو داشتن آگاهی لازم به منظور طراحی ساختار و محتوای جلسات از اولویت‌های کاری روانشناسان است.

مشاوره پیش از ازدواج قسمت دوم