چیدمان میز غذا

چیدمان میز غذا به صورت حرفه ای در هتل ها و رستوران های بین المللی به شکل زیر میباشد.

 

آداب قرار دادن کارد وچنگال بعد از اتمام غذا.

 

مطالب مرتبط