رد پا تم تولد استقلال(بسته 10 تایی)

کد محصول: 281
قیمت: 8,000 تومان
رد پا تم تولد استقلال در بسته ی 10 تایی متشکل از مقوای ضخیم، دارای 26 سانتی متر طول مناسب استفاده در جشن تولد می باشد.

جهت سفارش با شماره 09356963281 تماس حاصل فرمایید

رد پا تم تولد استقلال(بسته 10 تایی)

رد پا تم تولد استقلال در بسته ی 10 تایی متشکل از مقوای ضخیم، دارای 26 سانتی متر طول مناسب استفاده در جشن تولد می باشد.