فلش به سمت تولد تم تولد استقلال بسته 3 تایی

کد محصول: 279
قیمت: 8,000 تومان
فلش به سمت تولد تم استقلال هماهنگ با تم تولد در بسته ی 3 تایی و طول 40 سانتی متر برای هر فلش، متشکل از مقوای ضخیم مناسب جشن تولد می باشد.

جهت سفارش با شماره 09356963281 تماس حاصل فرمایید

فلش به سمت تولد تم تولد استقلال بسته 3 تایی

فلش به سمت تولد تم استقلال هماهنگ با تم تولد در بسته ی 3 تایی و طول 40 سانتی متر برای هر فلش، متشکل از مقوای ضخیم مناسب جشن تولد می باشد.