پک10 تایی پیشدستی،لیوان،کارد و چنگال تم استقلال

کد محصول: 282
قیمت: 15,000 تومان
پک 10 تایی پیشدستی، لیوان، کارد و چنگال تم تولد استقلال، مناسب جشن می باشد. پیشدستی ها از ابعاد 17*17 و لیوان ها نیز از ارتفاع 8 سانتی متر برخوردارند.

جهت سفارش با شماره 09356963281 تماس حاصل فرمایید

پک10 تایی پیشدستی،لیوان،کارد و چنگال تم استقلال

پک 10 تایی پیشدستی، لیوان، کارد و چنگال تم تولد استقلال، مناسب جشن می باشد. پیشدستی ها از ابعاد 17*17 و لیوان ها نیز از ارتفاع 8 سانتی متر برخوردارند.